ارتباط با ما

تلفن: 05138708694 (جهت پاسخگویی لطفا پیامک یا ایمیل بدهید. با تشکر)

همراه: 09154835255 (جهت پاسخگویی لطفا پیامک یا ایمیل بدهید. با تشکر)

آدرس: مشهد، بلوار پیروزی، خیابان رضوی 6

پست الکترونیکی: info@tames.ir