نمونه قرارداد بازسازی ساختمان / فنی / کاربردی

    یکی قراردادهای پرکاربرد ساختمانی، قرارداد بازسازی ساختمان می باشد. با توجه به هزینه های بالای ساخت و عدم توان خرید مسکن نوساز، یکی از اقداماتی که مالکین ساختمان ها انجام می دهند، بازسازی و نوسازی ساختمان می باشد. جهت...

نمونه قرارداد رابیتس بندی سقف و نما / کاربردی / فنی مهندسی

یکی از گام های مهم در کارهای ساخت و ساز و بازسازی ساختمان، انعقاد قراردادهای ساختمانی است. با توجه به تجربه ای که در کارهای ساختمانی داریم، یکی از ضعف های بزرگ، نبود قراردادهای ساختمانی است که هم به لحاظ فنی وهم به لحاظ حقوقی کامل...