شنبه , خرداد 5 1403

نوشته های تازه

چرا قرارداد جوشکاری اسکلت فلزی ساختمان مهم است؟ (نمونه قرارداد)

یکی دیگر از قراردادهای مهم در ساخت ساختمان های مسکونی و دیگر ساختمان ها قرارداد جوشکاری ساختمان می باشد. پس از اجرای فونداسیون ساختمان که در قسمت قبل نمونه قرارداد آرماتوربندی فنداسیون ارائه شد، نوبت به اجرای عملیات جوشکاری ساختمان می رسد. تنظیم قرارداد جوشکاری ساختمان یکی از اقدامات مهم …

بیشتر بخوانید »

چرا قرارداد آرماتوربندی فونداسیون ضروری است؟ (نمونه قرارداد)

یکی از قراردادهای مهم در پیمانکاری ساختمان قرارداد آرماتوربندی فونداسیون می باشد. قرارداد آرماتوربندی فونداسیون جزء قراردادهای اولیه احداث ساختمان است. این قرارداد بعد از عملیات خاکبرداری یا پی کنی ساختمان مورد نیاز می باشد. انتخاب پیمانکار مناسب یکی از عوامل مهم در احداث بنا است. با تنظیم یک قرارداد …

بیشتر بخوانید »

تولیدکنندگان و فرو شندگان